De ombouw van uw huidige luidsprekersysteem
In tijden van recessie wordt er minder snel een nieuwe auto aangeschaft en langer doorgereden met de huidige.
En deze auto wordt steeds aangepast, omdat dat goedkoper is dan een nieuwe.
Dat kan ook met de audioset en het is zelfs aan te raden in tijden van hoogconjunctuur.
Bouw de passieve set om naar een actieve met DEQX!
Of laat dat doen door AudioSense.

Bij de ombouw naar een actief luidsprekersysteem, wordt het wisselfilter in de speakerkast uitgeschakeld. De luidsprekers worden via luidsprekersnoer direct aan hun eigen eindversterker gekoppeld. Het nieuwe en betere wisselfilter zit in de DEQX.

Het uitschakelen van het wisselfilter in het luidsprekersysteem wordt door AudioSense zo uitgevoerd, dat het naderhand ook weer teruggezet kan worden naar de originele situatie.
Dat is handig, bijvoorbeeld wanneer men later een nog betere speaker aanschaft en de huidige weer in originele staat verkopen wil.
Bij twee-weg systemen die voorzien zijn van de mogelijkheid tot bi-wire kunnen de luidspreker aansluitingen achterop de kast direct gebruikt worden.
Soms, afhankelijk van het merk en type, zullen er aansluitterminals bijgeplaatst moeten worden, omdat élke speaker een eigen verbinding krijgt naar de eindversterker. Dit wordt per situatie bekeken.

Hoe gaat het in zijn werk?
De ombouw van de speakerkast en het inregelen van het actieve systeem van de kwaliteitsfabriek speakers omvat de (indien mogelijk reversibele) uitschakeling van het passieve wisselfilter, het monteren van eventueel benodigde extra aansluitterminals, het ontwerpen van een actief wisselfilter en het inregelen van het systeem. Doorgaans duurt deze ombouw in totaal een week, waarbij veel geluisterd wordt naar muziek. Vervolgens wordt bij de klant thuis de kameracoustiek ingeregeld, om de hinderlijke staande golven te elimineren.
Bij eventueel speciale wensen van het geluid wordt de inregeling met de parametrische equalizer voor de vier beschikbare presets uitgevoerd. Voor de inregeling bij de klant thuis is in principe drie klokuur beschikbaar.
De klant moet zelf voor transport zorgen van de luidsprekers en eindversterkers met snoeren van zijn adres naar AudioSense en vice versa.
AudioSense kan desgewenst ook eindversterkers en bekabeling leveren.

AudioSense is geen concurrent van de detailhandel, maar een partner. De klant wil een (nóg) beter geluidssysteem.
Hiervoor zorgt AudioSense door de ombouw en levering en inregeling van een DEQX. De detaillist waar de klant in sommige gevallen al jaren zijn audio aanschaft, kan dan de benodigde extra eindversterkers en extra bekabeling leveren.
Het resultaat is uiteindelijk een uitermate tevreden klant, zelfs een gelukkige klant. En er is een tevreden detaillist die zijn oude klant behoudt en ook nog omzet heeft kunnen maken. Last but not least, AudioSense is eveneens tevreden, met de mooie en leuke klus en het resultaat.
Typisch een situatie waarbij maar liefst drie partijen er beter op worden: win-win-win!

De kosten
De kosten aan AudioSense zijn de kosten van een DEQX (met eventuele opties) plus de kosten van de ombouw.
De ombouwkosten zijn afhankelijk van de hoeveelheid werk (afhankelijk van het type luidsprekerbox).
In de regel ligt het bedrag van de ombouw tussen € 500 en € 1500.

Daarnaast komen de kosten voor extra eindversterkers en bekabeling, al dan niet bij AudioSense aan te schaffen of bij de audiodealer.
Omdat AudioSense overtuigd is van de kwaliteit van het product DEQX en het te behalen resultaat, kan na inregelen door AudioSense thuis het actieve systeem een week uitgeprobeerd worden. Mocht men toch niet tevreden zijn over het resultaat van het actieve systeem (een hypothetisch geval) dan wordt de DEQX weer retour genomen. Men is dan helaas wel de kosten van de ombouw en het inregelen kwijt.
Nb De ombouw naar het oorspronkelijke passieve systeem kan in de regel bij de klant thuis uitgevoerd worden.

Voordelen actief versus passief
Waarom actief?
Omdat het beter klinkt. Véél beter.
Omdat het mogelijkheden biedt tot gewenste correctie aan:

  • De luidsprekers, in frequentie en in tijd
  • Kameracoustiek
  • Het frequentieverloop; media correctie via de uitgebreide equalizer

Omdat het de mogelijkheid biedt tot het soepel integreren van een subwoofer bij een tweeweg-systeem.
Omdat het kan.

Waarom het systeem passief houden?
Omdat de speaker ook later omgebouwd kan worden naar de actieve variant en je zodoende een groeimogelijkheid hebt met ‘iets heel moois’ om naar te verlangen.

Toelichting, met als voorbeeld de Usher dancer mini-1
De actieve klinkt beter doordat de woofer maximaal gecontroleerd wordt door de eindversterker. Het laag is daardoor veel strakker dan bij de passieve uitvoering mogelijk is.
De actieve klinkt beter doordat er geen geluidsvervuilende condensator zit voor de tweeter, de hoogweergave klinkt daardoor zuiverder, sneller en schoner.
De tweeter geeft de tonen onder de kantelfrequentie niet meer hoorbaar weer vanwege de steile filterhelling van 96 dB/octaaf. Deze tonen hebben de grootste vervormingcijfers.
De actieve klinkt beter doordat de tweeter eerder op de frequentieband kan beginnen vanwege de steilere filterhelling waardoor het stereobeeld een grotere sweet-spot krijgt. In de luisterruimte klinkt de muziek in een groter gebied optimaal.
De actieve klinkt beter doordat de groeplooptijden van de twee speakerunits gelijk gemaakt worden, waardoor het stereobeeld scherper is.
Daarnaast zijn er voordelen die geen betrekking hebben op correctie aan de speakers, maar aan de luisterruimte en de muziekmedia.
De versie met de DEQX klinkt beter vanwege de akoestische aanpassingen aan de luisterruimte. De hinderlijke staande golven worden opgeheven. Dat geeft in akoestisch lastige ruimtes, maar ook in de standaard huiskamer een heerlijk stressvrij geluid.
En er zijn aanpassingen mogelijk aan het timbre, wanneer de smaak dit verlangt. Hier geldt dat veel mensen daar weerzin tegen hebben, klankregelaars op de versterkers zijn jaren terug verdwenen.
De DEQX 10-bands parametrische equalizer, waarbij je de bandbreedte, het werkzame gebied traploos kan instellen werkt in het digitale domein, zonder nadelen. Tenslotte is de luisteraar het niet altijd eens met het klankbeeld van de weergave, zodat na aanpassing de muziek genietbaar wordt.

De verbouw van de Usher dancer mini-1
De passieve Usher heeft een fraai uitgevoerd wisselfilter. Dat wil zeggen: er zitten mooi uitziende componenten in.
Voor wat het waard is. Tenslotte is een filter pas echt goed door correct op werking uitgekozen componenten in de juiste waarden in de juiste filtertopologie. Het geeft geen pas een Mundorf silver/gold oil of een Deuland condensator toe te passen wanneer de waarde niet de goede is of het filter niet optimaal is.

Om een actief systeem te maken moet dit wisselfilter overbrugd worden. Wanneer dit netjes gedaan wordt kan later deze overbrugging weer opgeheven worden. Bijvoorbeeld wanneer de speaker weer als passief gefilterd verkocht wordt.
De Usher is standaard voorzien van de mogelijkheid tot bi-wiren, er zitten dus al twee paar luidspreker aansluitingen op de kast. Het uitzetten van het filter en actieve aansturing aanbrengen is daarmee een fluitje van een cent geworden.
Wel zijn extra eindversterkers noodzakelijk, voor elke luidspreker één.

Het actieve wisselfilter
Het meten van het systeem bestaat uit twee fasen.
Fase 1 bestaat uit metingen om een wisselfilter te ‘bouwen’, bij fase 2 zijn metingen nodig voor kamercorrectie.

Bij Fase 1 wordt er buiten gemeten, om storende reflecties te vermijden. In deze fase komt het geluid rechtstreeks uit de speakers, zonder invloed van de kamer op de gegevensbron.

Enkel op basis van goede metingen kan een goed wisselfilter bepaald worden, dus deze metingen moeten met zorg uitgevoerd worden.

Met de geavanceerde software van DEQX worden de metingen verwerkt. Op basis van het resultaat wordt het wisselfilter samengesteld, in dit geval een scheiding op 2 kHz met filterhellingen van 96 dB/octaaf.
Zie voor een uitleg over het meten aan de speaker en het gebruik van de DEQX software de film van AudioSense op Youtube.

Meten aan de passief gefilterde Usher geeft de volgende frequentiekromme:

Een bultig landschap. De vraag is of die hobbels erg zijn. Het antwoord op die vraag is ja én nee. ‘Ja’ het is wel erg, omdat een niet-vloeiend verloop van de curve inhoudt dat de speaker sommige frequenties harder dan wel zachter weergeeft. Dit is kleuring van het geluid, aantasting van het originele signaal. Het is daarmee geen neutrale speaker. Een Bösendorfer vleugel klinkt dan niet als een Bösendorfer vleugel, maar kan in een slechte situatie als klavecimbel klinken, een niet verkouden zangeres is dan ineens chronisch zwaar verkouden.
Neutraliteit van een luidsprekersysteem is erg belangrijk, om het geluid zoveel mogelijk intact te laten.
En ‘nee’ het is niet erg, omdat deze curve in het vrije veld is opgenomen. Wanneer de speaker in een huiskamer staat ziet het verloop er weer heel anders uit omdat daar lage frequenties worden versterkt, het hoog loopt daardoor af in de grafiek. En het zou zo uit kunnen pakken dat de kamer net versterking geeft aan 150 Hz waar de speaker juist een dip heeft om zo toch een gelijkmatige basweergave te krijgen. Maar erg waarschijnlijk is dat natuurlijk niet. Wanneer de argumenten gewogen worden slaat de balans door naar een verregaand streven naar een lineair frequentieverloop. Een vloeiend verloop is de minimum eis voor een nog neutraal te noemen speaker. Met ook nog een correctie vanwege de kameracoustiek.

Het voorstel van de software van DEQX voor het frequentieverloop van de actieve Usher is als volgt:

Deze is recht vanaf 100 Hz. Lager zou ook kunnen, maar het is slechts een 15 cm woofertje, een diepe laagweergave kan niet verwacht te worden.

Room knowledge factor
Wanneer een speaker in een huiskamer wordt geplaatst zijn er bepaalde frequenties aan te wijzen die versterkt en andere die verzwakt worden. Dit is eigen aan de ruimte maar ook aan de plaats van de speaker. De ruimte heeft voorkeurfrequenties of staande golven. Nauwkeurig positioneren van de speaker kan deze verstoring minimaliseren, maar er is niet altijd de vrijheid om de speakers ver van de wand in de kamer te zetten.
Nadat de speakers op de gewenste plek zijn gezet wordt de kamer opgemeten met DEQX. De microfoon wordt op de favoriete luisterplaats op oorhoogte gezet en op die plaats wordt het geluidsbeeld geoptimaliseerd. Het is ook mogelijk om op meer plaatsen metingen te doen, er zijn vier pré sets mogelijk. Ook kan een gemiddelde van vele plekken bepaald worden om zodoende de ‘room knowledge factor’ maximaal te krijgen. Let wel, men moet verstandig omgaan met het willen dempen van élk dal en het nivelleren van elke piek. In een minder gunstige situatie kan een weggewerkte piek even verderop in de ruimte juist een extra grote verstoring geven. Bij een optimale instelling is de beloning een prachtig gedetailleerde laagweergave en vrij van ‘nare druk op de oren’.

Conclusie
Een in beginsel mooie luidspreker, een van huis uit passief gefilterd systeem, krijgt een enorme opwaardering door deze speaker actief te maken met DEQX.
Daarbij gaat ook nog eens een wereld open aan inregelmogelijkheden met correcties aan de kameracoustiek maar ook correcties aan het klankbeeld van minder genietbare cd’s.